5. juuni 2024

 
 

Meil toimus hiljuti VATEKi liikmetega nii inspireeriv ja toredatest (taas)kohtumistest tulvil üldkoosolek! Selle tuules tahtnuks me ka uudiskirja avasõnad seada: kogukondlikust energiast pakatades ja suure tänutundega.

 

Aga lisaeelarve sai just valitsuse heakskiidu ning ega meiegi valdkond kärbetest-seisakutest päris puutumata jää. Kogukonnavaimust kantuna usun siiski, et kõik me vaimse tervise eest seisjad leiame üheskoos murepilvedestki lahendused. Seega – kui paistab, et kisub pilviseks, anna julgelt mulle ja Otile teada. 

 

 

Sinu kommunikatsiooni- ja kogukonnajuht Triin

 
 
 
 

24. mail kogunes Tallinnas umbes poolsada meie liikmeskonna esindajat VATEKi üldkoosolekule. Sügav kummardus kõigile osalejatele ja kaasaelanutele ning tere tulemast VATEKi nõukogusse, Eesti Pereteraapia Ühing! Nõukogu tegutseb nüüdsest kuueliikmelisena.

Üldkoosoleku protokoll koos lisadega on leitav VATEKi kodulehel.

 

12. juunil koguneb taas VAimse TErvise Klubi, et jagada oma tegemisi ja värskeimat infot. Lisaks tuleb juunikuisel – ühtlasi ka hooaja viimasel – klubiõhtul ETAK-i juhatuse liige ja Karskusliidu juht Lauri Beekmann meile appi Eesti alkoholipoliitikat mõtestama, kaasas ülevaade Eesti hetkeseisust ja rahvusvahelised parimad praktikad.

 

VATEK ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkool sõlmisid 16. mail koostööleppe. Lepe allkirjastati enne aruteludebatti "Mis on klaasitäie hind?", kus arutati alkoholipoliitika mõju rahva tervisele. Debatti ja sellele eelnenud pidulikku allkirjastamist saab kõrgkooli Youtube'i kanalis ka tagantjärele vaadata.

 
 
 
 

VATEKi tegevjuht Ott ja mitmed teised vaimse tervise valdkonna eestvedajad kohtusid 22. mail Euroopa Komisjoni esindajatega, kes kavandavad koos Sotsiaalministeeriumiga projekti "Esmatasandi tervishoiu vaimse tervise praktikate parendamise strateegia Eestis". Andsime oma oskuste piires ülevaate valdkonna väljakutsetest, mis on otse või kaudselt seotud esmatasandi tervishoiuga.

 

Harjumaa tervisenõukogu liikmena osales Ott nõukogu kohtumisel. Väärt on teada, et Harjumaa Omavalitsuste Liidu ridades on tööd alustanud omavalitsusi nõustav haridusasutuste tervisedendaja ning Harjumaa omavalitsustes on tööd alustanud noorte heaolu spetsialistid, kes toetavad NEET-noori. 

 

Oleme MetoKval ("Metoodika väljatöötamine tervishoius ja sotsiaalvaldkonnas rakendatavate kvalifikatsiooninõuete asjakohasuse ning kvalifikatsiooni omandamise teekondade optimaalsuse hindamiseks vaimse tervise valdkonna näitel") uuringule kaasa aidanud nii VATEKi liikmetelt sisendi koondamisega kui ka projekti juhtrühma koosseisus.

 
 
 
 

Valitsus kiitis äsja heaks lisaeelarve seaduse eelnõu, mis tähendab Sotsiaalministeeriumile 13,5 miljoni euro suurust kärbet kogu tänavusest 183 miljoni eurosest kärpekavast. Otsus kahandab muuseas mahtusid sügiseks kavandatud strateegilise partnerluse taotlusvoorudes ning KOVide ja esmatasandi tervisekeskuste psühholoogi palgatoetuste taotlusvoorudes. Psühholoogide kutse-aastate rahastamine ei tõuse algselt kavandatud mahus. Täpsema ülevaate saab lisaeelarve seaduse eelnõu seletuskirjast.

 

SoM kinnitab, et inimestele pakutavate teenuste praegune kättesaadavus jääb samaks ning peamiselt tõmmatakse eelarvet koomale sealt, kus kulusid on seni olnud prognoositust vähem ning tekkinud rahaline jääk. Küll aga jääb haldusalas pausile kavandatud, kuid veel tellimata uuringuid, vähendatakse koolitusi ja arendustöid. 

 

Avaldatud on Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu vaimse tervise ja heaolu uuringu tulemused. Uuringus osales 2021. aastal rohkem kui 86 000 geenidoonorit, olles teadaolevalt suurima osalejate arvuga vaimse tervise uuring Eestis.

 

Loe ka uuringutulemusi tutvustavat artiklit Postimehes.

 
 
 
 

22.–23. mail osales VTO WHO Pan-European Mental Health Coalition (üleeuroopaline vaimse tervise koalitsioon) kogunemisel Brüsselis. Teemaks oli seekord juhtimine ja teenuste ümberkujundamine vaimse tervise valdkonnas. Lisaks kohtus koalitsioon EU Joint Action ImpleMENTAL meeskondadega, kes on pühendunud suitsiidiennetusele ja vaimse tervise teenuste restruktureerimisele. ImpleMENTALi poolt tegid suurepärase ettekande Eesti tööst ja tulemustest Zrinka Laido ja Eva Koženevski.

 

Loe inglise keeles lisa: üleeuroopalisest koalitsioonist, ImpleMENTAList, aset leidnud üritusest.

 

Sotsiaalministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi ühise ettevõtmisena toimus 22.–23. mail seminar teemal, kuidas saaks kunsti- ja muusikahariduse abil üldharidussüsteemis laste vaimset tervist veelgi enam toetada. Seminaril osales üle 60 õpetaja ja hariduselu korraldaja üle Eesti.

 

10. juunil koguneb valdkonnaülese ennetuse nõukogu. Nõukogus on esindatud kuus ministeeriumi, erinevad asutused, kohalikud omavalitused ja vabaühendused (sh VATEK). Sel korral tulevad arutlusele laste vaimse tervise parandamisele, väärkohtlemise ennetamisele ja vanemluse toetamisele suunatud ettepanekud.

 

13. juunil kogunevad SoMis laste heaolu ja vaimse tervise seiramisega seotud osapooled regulaarsele seminarile, et uuendada teadmist üksteise tegemistest, koordineerida ettevõtmisi ja arutada andmekogumise köögipoolega seonduvat.

 

17. juunil astume suure sammu lähemale suitsiidiennetuse tegevuskava valmimisele – SoM on kokku kutsunud laiema ringi osapooli tegevuskava esialgse versiooniga tutvuma ja seda täiendama.

 

19. juunil toimub veebiseminar digiühiskonna ja laste vaimse tervise seostest. Seminar toimub ministeeriumiteülese töörühma raames, mille eesmärk on töötada valitsusele välja ettepanekud laste vaimse tervise parandamiseks.

 
 
 
 

Spordipsühholoogia areng Eestis: avatus koostööle on paisunud, aga "see on nõrkadele" suhtumist kohtab jätkuvalt. Õhtuleht

 

Psühholoog: lapsed tunnevad end üksildasena ja räägivad muredest tehisintellektile. Postimees

 

Anne Kleinberg: tabude langemine muutis noorte identiteediotsingud keerukamaks. ERR / Vikerraadio

 

NOORE SÕLTLASE PIHTIMUS | "Me mõlemad saime, mis tahtsime – tema minu keha ja mina kaarte mängida". Õhtuleht

 
 
 
Jaga meiega oma infot järgmise uudiskirja tarbeks!

Järgmine uudiskiri ilmub 19. juunil.