7. juuni 2023

 
 

VATEKil on nüüdsest kontor! 

Seni on VATEKi meeskond töötanud kodukontorist ning kohtumisi korraldanud liikmete juures või kohvikutes, vahepeal ka eraldi ruumi rentinud päevaks. On aga selge, et VATEK on organisatsioonina läbinud oma kohta otsiva maailmaränduri eluetapi ning aeg on püsivad juured maasse ajada. 

 

Niisiis kutsume pidulikult külla Tehnopoli linnakusse, aadressil Akadeemia tee 21/6! Ole hea, lepi kohtumine minu või Otiga eelnevalt kokku, et teaksime küpsised lauale panna ja kalendri vabana hoida.

 

Kommunikatsiooni- ja kogukonnajuht Triin

 
 
 
 

Nagu ehk varasematest uudiskirjadest märgata võisid, pidasime 19. mail üldkoosolekut. Meil oli imetore ja inspireeriv päev, mille kohta saad lähemalt lugeda VATEKi blogist.

 

Selle hooaja viimane VAimse TErvise Klubi toimub 14. juunil. Nagu tavapäraseks saanud, jagavad vaimse tervise valdkonnaga seotud riigiasutused, partnerorganisatsioonid ja erialaorganisatsioonid kohtumisel oma uudiseid ning igapäevaseid rõõme-muresid. Sel korral peatume pikemalt Tervise Arengu Instituudi avaldatud Rahvastiku tervise aastaraamatu teemal ning vaatame, kuidas paistab vaimne tervis rahvatervise laiemas kontekstis.

 
 
 
 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilased korraldasid vaimse tervise teemalise debati "Meie noored 2027", kus osalesid erakondade esindajad ja ekspertidena olid kaasatud Grete Arro ning Ott Oja. Debatt on YouTube'is järelvaadatav.

 

Ott osales 25. mail Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) tervisenõukogu kohtumisel, kus muude teemade hulgas kerkis esile ka KOVide teatav peataolek vaimse tervise probleemidele vastuastumisel. Võimalusel ühineme VATEKi poolt sügisel HOL volikogu kohtumisega, et teema komplekssust ja KOVi rolli aidata mõtestada. Julgustame kõiki ka oma KOViga kontakte looma ning tutvustama võimalusi oma elanike vaimse tervise toetamiseks. Enim abiks ikka värske inimarengu aruanne.

 

Kohtus ka ennetusnõukogu, kus nõukogu liikmed ja kaasaelav õukond vaatasid üle tegevuskava valdkonnaülese ennetuse arendamiseks, kinnitasid laste-noorte töörühma moodustamise, muretsesid narkosurmade pärast. Ennetuse teadusnõukogu töö täiendav rahastusvajadus oli kriitilise punktina laual ning osalenud ministrid lubasid otsida oma ministeeriumide seest selleks vahendeid. VATEKi poolt rõhutas Ott vajadust tagada ka mõjusatele ennetusprogrammidele piisav püsirahastus oma tegevuse ja kvaliteedi säilitamiseks – kärpemeeleolus valitsusega aga sel ootusel kerget teekonda ei ole.

 

Ott töötab regulaarselt ka esmatasandi tervishoiu arengukava kallal nii arengukava nõukogu kui töögruppide tasandil. Selge suund on tagada tulevikus vaimse tervise abi vähemalt tõmbekeskustes paiknevates tervisekeskustes. Oleme mitmete otseselt seotud erialaliitudega sel teemal suhelnud, kuid kel huvi abikäsi ulatada, võta julgelt Otiga kontakti. Juba järgmisel nädalal koguneme taas Tartus arengukava nõukogu kohtumisele.

 
 
 
 

Eesti Psühholoogide Liit korraldab juba sel reedel, 9. juunil Tartus konverentsi Vaimne tervis ja tõenduspõhisus. Konverentsil tutvustatakse käimasolevaid programme ning teiste maade kogemusi vaimse tervisega seotud sekkumiste ja ennetusprogrammide tõenduspõhisuse hindamisel ning teadustulemuste tutvustamisel.

 

Tallinna Ülikool koostöös Tartu Ülikooli Psühholoogia instituudiga kuulutab välja konkursi 2023/2024 õ-a koolipsühholoogia kutseaastale. Kutseaasta eesmärk on praktiseerida koolipsühholoogi kutse taotlemiseks vajalikke oskuseid pärast psühholoogia magistrikraadi omandamist. Kandideerimisdokumendid tuleb esitada hiljemalt 30. juunil; huvilistele toimub 19. juunil veebis ka infotund.

 

Tartu Ülikooli Psühholoogia instituut kuulutab välja kandideerimise 2023/2024 õ-a kliinilise psühholoogia kutseaastale. Kutseaasta eesmärk on praktiseerida kliinilise psühholoogi kutseoskuseid pärast psühholoogia magistrikraadi omandamist. Kandideerimisdokumendid tuleb esitada hiljemalt 19. juunil.

 

Tartu Ülikooli psühholoogia instituut ja Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituut kuulutavad välja kandideerimise 2023/2024 õ-a psühholoog-nõustaja kutseaastale. Kutseaasta eesmärk on praktiseerida psühholoog-nõustaja kutse taotlemiseks vajalikke oskuseid pärast psühholoogia magistrikraadi omandamist. Kandideerimisdokumendid tuleb esitada hiljemalt 10. juulil.

 
 
 
 
 
 
 

Peagi on käes suur suvi ja spetsialistide puhkuste aeg, ent ka sel ajal võib tekkida vajadus psühholoogilise nõustamise järele. Eesti Koolipsühholoogide Ühing teatab heal meelel, et abivajajad saavad koolipsühholoogide nõuandeliinile helistada ka suvel.

 

Eestikeelne nõuandeliin 1226 on avatud igal tööpäeval kl 16-20, venekeelne nõuandeliin 1227 on avatud igal teisipäeval kl 16-20.

 

MTÜ Vaikuse Lapsed kutsub taas 14. juunil Tallinnas kokku toetusgrupi lapse kaotanud peredele. Grupi eesmärk on toetada inimest leinaga toimetulekul ning võimaldada oma kaotuse jagamist. Oled oodatud ka siis, kui antud teema sind lähedase toetajana puudutab. Registreeruda tuleks hiljemalt 12. juunil, lisainfot saab küsida leina- ja kriisinõustaja Triinu Tintsilt (triinu@vaiksed.ee).

 

Peaasi.ee ja Tervisekassa koostöös on valminud 2 unevihikut: Minu unevihk ja Minu unevihk noortele. Unevihk on tööriist, mida saab kasutada enda unehügieeni parandamiseks. Töövihu esimesest poolest leiab üldist teavet unest ja soovitusi unekvaliteedi parandamiseks, teisest poolest töölehed ja praktilised ülesanded, mida saab täita endale sobivas tempos, nagu parasjagu tundub kasulik olevat.

 

Rändnäituse projekt "ÜKSILDUS ei küsi vanust" ootab veel 14. juunini Hooandjas toetust. Aitame koos viia vaimset tervist käsitlev fotonäitus koos Peaasi.ee spetsialistide nõuannetega üle Eestimaa kulgema!

 
 
 
 

VTO osaleb koos Viljandi Haigla ja ja MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskuse esindajatega Balti riikide ühisel õppevisiidil, kus tutvutakse Taani vaimse tervise süsteemi, teenuste ja huvikaitsega. Eesti, Läti ja Leedu ministeeriumite delegatsioone võõrustab Norra terviseministeerium. Programmi raames tutvume nii riigi kui kohalike omavalitsuste teenustega, kohtume Taani Terviseametiga ja Taani Tervisehariduse Komiteega (The Danish Committee for Health Education (sundhedsformidling.dk)) ning tutvume erinevate initsiatiividega, mida Taanis stigma vähendamiseks on ette võetud – kampaania "Üks meie hulgast", vaimse tervise saadikute initsiatiiv jne. Õppevisiidil kuuldut on plaanis jagada ka VATEKi VAimse TErvise Klubis järgmisel nädalal.

 

Läinud nädalal toimunud konverents "Vaimse tervise ja psühhosotsiaalne tugi kriisides" tõi Eestisse mitmed rahvusvaheliselt väga hinnatud eksperdid – Dr Fahmy Hanna, Dr Nancy Baron, Guglielmo Schinina, Melita Murko. Üritust korraldas Sotsiaalministeerium koostöös Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO), Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) ja ÜRO Pagulasametiga (UNHCR). Konverentsi avas proua Sirje Karis. Konverentsi ettekanded saavad huvilistele peatselt püsivalt kättesaadavaks Sotsiaalministeeriumi veebilehel.

 
 
 
 

MIKS TÄISMEHED AINA MÄNGIVAD? Kogemusnõustaja: "Videomängud aitavad mul toime tulla krooniliste valudega.". Karl Erik Saks mänguhäirest. Õhtuleht.

 

Sotsiaalne ettevõte Arusaamise Agentuur avas uue uudistekanali. Lihtsast keelest ja uudiste kättesaadavusest. GoodNews. 

 

VIDEO | Kui terapeut ei tea, mida teeb, võivad inimese sümptomid võimenduda. Pere & Kodu, Delfi.

 

"Mis mõttes?" podcast: Kuidas rääkida vaimsest tervisest? │ Anna-Kaisa Oidermaa. Stories for Impact.

 

"Selge pilt" 3. hooaeg, 6. osa: Vaimset tervist toetav digikeskkond. ERR.

 

"Selge pilt" 3. hooaeg, 7. osa: Vaimse tervise enesehool. ERR.

 

"Selge pilt" 3. hooaeg, 8. osa: Linnaruumi mõju vaimsele tervisele. ERR.

 
 
 
Jaga meiega oma infot järgmise uudiskirja tarbeks!